Concursul de informatică pentru fete

Concursul de informatică pentru fete „The Beauty of Code – The Code of Beauty”

Ediția I, Decembrie 2014-Ianuarie 2015

Regulamentul

Concursului de informatică pentru fete

“The Beauty of Code – The Code of Beauty”

Ediţia I, 10-11 ianuarie 2015

  1. Motivaţie

În industria IT numărul femeilor cunoaşte o scădere foarte mare faţă de anii 1980-1990. Deşi în ultimele clase de gimnaziu şi în primele clase de liceu, elevele sunt interesate de informatică şi noile tehnologii IT&C, spre finalul clasei a XII-a puţine fete, comparativ cu băieţii, aleg să dea bacalaureatul la informatică sau să se îndrepte spre o facultate de profil. Una din cauze pare să fie şi faptul că în competiţiile tradiţionale, unde concurează cu băieţii, fetele sunt descurajate, prin faptul că sunt prea puţine şi rareori ajung în faze superioare ale unor asemenea concursuri (olimpiade, concursuri de informatică aplicată etc.). Plecând de la faptul că educaţia trebuie să fie centrată pe elev şi diferenţiată în funcţie de particularităţile de aptitudini, interese, vârstă, dar şi sex, am conceput acest concurs, care se doreşte să reducă discrepanţa existentă la ora actuală între numărul de băieţi şi numărul de fete din facultăţile de profil, respectiv de pe piaţa forţei de muncă. Concursul nu se doreşte o abordare sexistă, feministă, în favoarea fetelor şi în defavoarea băieţilor, ci, dimpotrivă, o metodă prin care fetele sunt încurajate să ajungă să concureze de la egal la egal cu băieţii.

Scopul concursului

Scopul concursului este stimularea fetelor să se orienteze în pregătirea universitară şi în cariera profesională către domeniul IT&C şi creşterea procentului prezenţei feminine în domeniul IT&C.

Obiectivele concursului

O1. Crearea unui cadru educativ, creativ, colaborativ şi competitiv în domeniul informaticii şi premierea celor mai bune participante.

O2. Crearea unor posibilități de măsurare a aptitudinilor și competențelor în domeniul programării calculatoarelor pentru tinere.

O3. Crearea unei posibilităţi de a stabili schimburi de experienţă între eleve şi cadre didactice din licee diferite.

O4. Stimularea cadrelor didactice de informatică din licee în abordarea unor limbaje/medii noi de programare.

O5. Încurajarea colaborării dintre profesorii de informatică din licee și universități și reprezentanți ai mediului de afaceri IT&C regional.

Grupul ţintă

Concursul se adresează elevelor din clasele X-XII și a studentelor din primul an de facultate, cunoscătoare ale limbajului de programare C și disponibile să învețe mediul de programare Scratch. Pentru a participa la concurs, elevele trebuie să fie grupate în echipe de câte două eleve. Elevele dintr-o echipă pot fi din instituții de învățământ diferite, de vârste diferite sau din clase diferite. Numărul maxim de echipe este 15. În cazul în care sunt mai multe doritoare, se va face o preselecție.

Etapele concursului

Proiectul se derulează în perioada 1 noiembrie 2014 – 11 ianuarie 2015 , astfel:

Etapa 1 – Popularizarea proiectului: 1 noiembrie 2014 – 30 noiembrie 2014

Etapa 2 – Înscrierea participantelor, în echipe, la concurs: 1 decembrie 2014 – 31 decembrie 2014

Etapa 3 – Întâlnirea concurentelor pentru a primi regulile de desfășurare a concursului: 10 ianuarie 2014, ora 15:00, Twoomey’s Irish Pub, Bacău.

Etapa 4 – Concursul propriu-zis: 11 ianuarie 1015, orele 10-14, la sediul EcoKit, din clădirea General Project, etajul 2, Bacău.

Etapa 5 – Stabilirea clasamentului final  al concursului, premierea participanților

Regulile concursului

Fiecare echipă va veni cu un calculator propriu, pe care rulează sistemul de operare Windows (XP sau mai nou), Linux sau MacOS. Se va instala pe acel calculator ultima versiunea stabilă Code::Blocks (cu MingW) de la www.codeblocks.org sau ultima versiune stabilă a lui Dev C++ de la http://www.bloodshed.net/devcpp.html și versiunea Scratch 2.0, de la www.scratch.mit.edu (varianta offline), corespunzătoare sistemului de operare folosit de calculatorul fiecărei echipe.

Participantele vor fi prezente la ora 9:30 în sălile de concurs, pentru a-și instala calculatoarele și a se acomoda cu spațiul.

Concursul se desfăşoară pe durata a patru ore, începând cu ora 10 și conține două probe, după cum urmează:

Proba 1. Rezolvarea a trei probleme de programare în limbajul C/C++, folosind mediul de programare Code::Blocks. Problemele vor avea grade de dificultate diferite și vor fi notate cu 1, 2 și respective 3 puncte.

Proba 2. Implementarea unui joc în Scratch, conform unor specificații clare. Jocul va fi punctat cu 6 puncte.

Pentru proba 1, problemele vor fi conform materiei de liceu (din clasele a IX-a și a X-a) predate până la vectori, matrice și șiruri de caractere.

Pentru proba 2 se pot folosi și blocuri definite de utilizator, clone, variabile și liste.

Concurentele pot folosi conexiunea la Internet și documentarea din materiale postate online (cărți, articole, tutoriale, materiale din forumuri de discuții, tutoriale video sau animații) pentru ambele probe. De asemenea, pot folosi imagini de pe Internet pentru realizarea jocului.

Concurentele dintr-o echipă nu au voie să comunice cu niciuna din celelalte concurente și nici cu alte persoane aflate în sală sau prin telefon sau Internet. Comunicarea cu persoanele din sală (organizatorii) se va face doar în scopuri ce țin de desfășurarea concursului.

Concurentele pot avea la ele MP3 playere sau orice alt gen de dispozitiv de ascultat muzică, dar cu condiția să aibă și căști, pentru a nu deranja pe celelalte concurente. De asemenea, vor fi disponibile gustări și băuturi în sala de concurs.

Premii şi criterii de apreciere

Se vor acorda diplome de participare, premii și mențiuni, după cum urmează:

1 Premiu I în valoare de 250 lei, pentru echipa cu cel mai mare punctaj

1 Premiu II în valoare de 150 lei, pentru echipa clasată pe locul al II-lea

1 Premiu III în valoare de 100 lei, pentru echipa clasată pe locul al III-lea

O Mențiune specială, în valoare de 70 lei, pentru echipa care reușește un rezultat deosebit la una din probe, dar mai puțin la cealaltă probă

Mențiuni în valoare de 50 lei, pentru fiecare echipă din cele rămase.

În cazul în care două echipe obțin același punctaj și ele concurează pentru premiiile I, II, III sau pentru mențiunea specială, ele vor da o probă de baraj, stabilită ad-hoc de organizatori.

De asemenea, fiecare participantă va primi și alte cadouri din partea sponsorilor și donatorilor.

Criterii de jurizare:

  • Corectitudinea, originalitatea, timpul de execuție și complexitatea algoritmilor și programelor C/C++ de la prima probă.
  • Funcționalitatea, originalitatea și complexitatea modului de realizare a jocului în Scratch.

Organizatori și juriu

Prof.  gr. I Ingrid-Elena Lazăr, Colegiul Național “Vasile Alecsandri” din Bacău

Prof. gr. I Lăcrămioara Mărgineanu, Colegiul Național “Gheorghe Vrănceanu” din Bacău

Prof. gr. I Liliana Ursache, Colegiul Național “Ferdinand I” din Bacău

Studenți și elevi voluntari

Reprezentanți ai sponsorilor

Coordonator proiect

Conf. Univ. Dr. Bogdan Pătruț

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău & SC EduSoft SRL

Galerie de imagini de la la ediţia I

Etapa 1: Prima întâlnire, 18 decembrie 2014

Etapa 2: A doua întâlnire, 9 ianuarie 2015

Etapa 3: Concursul propriu-zis

Etapa 4: Premierea