Despre noi

png

Date generale

Asociația EduSoft s-a înființat (la Judecătoria Bacău, în data de 20.11.2015) ca urmare firească a proiectelor și activităților desfășurate de societatea comercială EduSoft SRL, împreună cu diferiți colaboratori.

Asociația EduSoft este înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor ținut în grefa Judecătoriei Bacău, la poziția 57/A/2015. Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.) este 35276590. Contul bancar în care puteţi face donaţii este RO79RZBR0000060018249327, deschis la Banca Raiffeisen Bank.

Asociaţia are un număr de 50 membri, iar pentru înscrierea în asociaţie trebuie să completaţi o cerere-adeziune, pe care să o trimiteţi prin poştă la adresa de mai jos, sau scanată, prin e-mail, la asociatia LA edusoft PUNCT ro, împreună cu un CV, o scrisoare de intenţie, precum şi o fotocopie a cărţii de identitate, a permisului de şedere sau a paşaportului dumneavoastră. Menţionăm că pot fi membri ai asociaţii atât cetăţeni români, cât şi strâini. Consiliul director va aproba sau nu intrarea dumneavoastră în asociaţie.

Adresa (sediul social) al asociaţiei este str. Mihai Eminescu, nr. 1, Bacău, 600258.

Puteţi accesa AICI site-ul principal EduSoft.

Membrii Asociaţiei EduSoft 

sunt AICI!

Scopul Asociației EduSoft

Asociația EduSoft contribuie la dezvoltarea de strategii educaţionale pe termen mediu şi lung, pentru copii, tineri şi adulţi, care să creeze şi să asigure o dezvoltare armonioasă a acestora, în strânsă relaţie cu cerinţele de pe piaţa forţei de muncă, cu cercetarea şi producţia ştiinţifică de calitate, cu experienţa generaţiilor anterioare, şi pentru promovarea gândirii strategice în rândul copiilor, tinerilor şi a generaţiilor viitoare, ca garanţie a dezvoltării durabile. (Art. 5, p. 1 din Statutul Asociației EduSoft)

Obiectivele Asociaţiei EduSoft

(a) identificarea, susţinerea şi promovarea acelor forme şi manifestări educaționale, sociale și culturale care servesc scopului asociaţiei şi care implică copii şi tineri;

(b) dezvoltarea simţului civic, promovarea dezvoltării comunitare şi încurajarea parteneriatelor între autoritatea publică şi organismele private;

(c) favorizarea conștientizării și încurajarea dezvoltării identității și a diversității culturale într-o Europă a diversităţii, toleranţei şi multiculturalismului;

(d) identificarea, proiectarea şi promovarea de modele de educaţie, cercetare ştiinţifică şi producţie ştiinţifică în domeniile STEM (ştiinţă, tehnologie, inginerie şi matematică);

(e) implicarea şi integrarea tinerilor în proiecte şi activităţi care urmăresc scopul şi celelalte obiective ale asociaţiei pentru încurajarea responsabilizării acestora şi provocarea interesului acestora asupra aspectelor educaţionale, sociale, culturale, economice şi de mediu ale comunităţii în care trăiesc şi ale planetei în ansamblu. (Art. 5, p. 2 din Statutul Asociației EduSoft)

Activitatea Asociației EduSoft

Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, asociaţia îşi propune realizarea atât de programe proprii precum şi participarea la realizarea de programe în regim de parteneriat, cu alte organizaţii neguvernamentale precum şi cu autorităţile publice din ţară ori străinătate, cu societăți comerciale, persoane fizice, în condiţiile legii, cum am fi:

(a) organizarea de cursuri de formare (în condiţiile legii), de pregătire, seminarii, conferinţe, dezbateri publice, mese rotunde, ateliere, cluburi, tabere, şcoli de vară;

(b) organizarea de conferinţe ştiinţifice pentru promovarea valorilor educaţionale şi ale cercetării ştiinţifice, de manifestaţii publice şi alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;

(c) realizarea, editarea, promovarea şi difuzarea de cărţi, volume de conferinţe, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice, site-uri web, spectacole, emisiuni şi înregistrări radio şi TV precum şi alte materiale informative;

(d) derularea ori participarea sau sprijinirea derulării de acţiuni punctuale de strângere de fonduri în scopul realizării unor activităţi punctuale de sponsorizare sau mecenat;

(e) prezentarea către instituţiile abilitate, la cerere sau din proprie iniţiativă, în urma consultării membrilor şi a societăţii, de propuneri privind promovarea de proiecte de acte normative care să vizeze atingerea scopului şi obiectivele Asociaţiei;

(f) elaborarea de cercetări şi studii privind evoluţia socială, culturală, economică şi de mediu a comunităţii, a ţării ori a oricărei zone geografice de interes, şi punerea rezultatului acestor cercetări şi studii  la dispoziţia autorităţilor publice ale Statului Român ori ale Uniunii Europene, din iniţiativă proprie ori la cererea acestora;

(g) realizarea, în condiţiile legii, de baze de date cu evenimente şi entităţi implicate în activităţi sociale, economice, culturale şi de mediu şi exploatarea şi popularizarea acestor date, în condiţiile legii şi spre atingerea scopului şi obiectivelor Asociaţiei;

(h) eliberarea, acolo unde este competentă conform legii, ori acolo unde legea nu interzice, la cerere şi spre atingerea scopului şi obiectivelor Asociaţiei, de documente de genul certificatelor şi atestatelor în care să prezinte sau să descrie abilităţi (ori aptitudini) ale celui pentru care s-a eliberat documentul;  ori să prezinte sau să descrie fapte săvârşite de cel pentru care a eliberat documentul sau răsfrânte asupra celui pentru care a eliberat documentul.

(i) eliberarea, acolo unde legea nu interzice,  spre atingerea scopului şi obiectivelor Asociaţiei, de documente de genul avizelor în care să prezinte (când este cazul) acordul Asociaţiei faţă de stări de fapt existente, ori faţă de acţiuni sau inacţiuni ale entităţilor;

(j) organizarea, în condiţiile legii,  de evenimente publice de promovare a entităţilor care s-au remarcat prin activităţi ce vizează atingerea scopului şi obiectivelor Asociaţei; participarea la organizarea de astfel de evenimente alături de amintitele entităţi ori în beneficiul acestora;

(k) acordarea, în condiţiile legii, de premii şi distincţii entităţilor care s-au remarcat prin activităţi ce vizează atingerea scopului şi obiectivelor Asociaţei;

 (l) înfiinţarea, în condiţiile legii, de una singură sau în parteneriat public ori privat, de entităţi cu sau fără personalitate juridică care servească atingerii scopului şi obiectivelor Asociaţei precum şi oferirea de sprijin şi consiliere pentru înfiinţarea entităţilor susamintite;

(m) dezvoltarea unor activităţi economice directe în vederea autofinanţării, în concordanţă cu scopul asociaţiei;

(n) alte activităţi care contribuie la realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei şi care nu contravin ordinii de drept. (Art. 5, p. 3 din Statutul Asociației EduSoft)